Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

//Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2017 оны Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн нээлт боллоо.

Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран зохион байгуулж, цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарласан “Говьсүмбэр аймгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2017 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийг  худалдан авах”  P2016000505-00 дугаартай тендерийн нээлт 2017.01.02-ны өдөр Нутгийн удирдлагын ордонд боллоо. Нийт 14 эм ханган нийлүүлэх байгууллага 18 багцад цахим тендер ирүүлсэн ба үлдсэн 5 багцад аж ахуйн нэгжүүд цахим [...]