ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Архив, бичиг хэргийн ажилтан:

Ч.Үржинханд

Холбоо барих утас: 93035901

“Онол Судалгаа Дэвшил” сэдэвт онол практикийн бага хурал зохион байгууллагдлаа

By | August 2nd, 2017|Categories: Мэдээ мэдээлэл|

Говьсүмбэр аймагт эрүүл мэндийн салбар үүсч хөгжсөний [...]

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Очирбатыг аймгийн Засаг дарга хүлээн авч уулзалт хийлээ.

By | June 16th, 2017|Categories: Мэдээ мэдээлэл|

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга [...]

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

ралойбыөлорйыоб йдлоы брөло рыйдлб йдыбоөрйы бдлөлобы йдлйыбр лойылдб дй оырбөдл йыо длбоөрйдло длобө йбыө йы б

хорблый орйблы дө йыдблоө йдоыбр йыб  бый ыйб  й ы